Phương thức thanh toán và giao hàng tại Thỏ Đan Phượng

THỎ ĐAN PHƯỢNG xin giới thiệu phương thức giao dịch giao nhận hàng tới khách hàng : Đối với khách